ნატო ახმეტელი

ნატო ახმეტელი

ავტორი

ქართველი

 "ნიუტონის თავისუფალი სკოლის" პედაგოგი. საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრის ხელმძღვანელი. წლების განმავლობაში იყო "მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის" ტრენერი. ისტორიის სასკოლო, ასევე საატესტატო და ეროვნული გამოცდებისათვის განკუთვნილი დამხმარე სახელმძღვანელობის ავტორი.