შეთავაზებები

45%-იანი ფასდაკლება ისტორიის შემსწავლელ დამხმარე ლიტერატურაზე

წიგნების დახმარებით გადაიმეორებთ ისტორიის სრულ სასკოლო კურსს და მოემზადებით ეროვნული გამოცდებისთვის.

20%-იანი ფასდაკლება ისტორიისა და ქართული ენის შემსწავლელ დამხმარე ლიტერატურაზე

წიგნების დახმარებით გადაიმეორებთ ისტორიის სრულ სასკოლო კურსს და მოემზადებით ქართულის გამოცდისათვის.

20%-იანი ფასდაკლება ქართული ენის შემსწავლელ დამხმარე ლიტერატურაზე

წიგნების დახმარებით სიღრმისეულად შეისწავლით „ვეფხისტყაოსანს“, ქართული აგიოგრაფიული პროზის ნაწარმოებებსა და ივარჯიშებთ წერაში.