შეთავაზებები

ეროვნული გამოცდების ტესტები ისტორიასა და ქართულში, ფასდაკლებით

წიგნების დახმარებით ივარჯიშებთ ისტორიასა და ქართულში ეროვნული გამოცდების წინ.

55%-იანი ფასდაკლება I კლასის ქართული ენის სახელმძღვანელოს კომპლექტზე

„მშობლიური ენის“ 2018 წელს გრიფირებული სახელმძღვანელო შესანიშნავი დამხმარე რესურსი იქნება მასწავლებლებისთვის I კლასში.

40%-იანი ფასდაკლება ქიმიის ამოცანებისა და სავარჯიშოების კრებულებზე

ქიმიის ამოცანებისა და სავარჯიშოების კრებულები დაგეხმარებათ ცოდნის გადამოწმებასა და განმტკიცებაში.

45%-იანი ფასდაკლება ფიზიკის სასკოლო ამოცანათა კრებულებზე

ფიზიკის ამოცანათა კრებულების სერია დაგეხმარებათ ცოდნის გადამოწმებასა და განმტკიცებაში.

ეროვნული გამოცდების ტესტები ისტორიასა და ქართულში, უფასო მიწოდებით

წიგნების დახმარებით ივარჯიშებთ ისტორიასა და ქართულში ეროვნული გამოცდების წინ.

45%-იანი ფასდაკლება ისტორიის შემსწავლელ დამხმარე ლიტერატურაზე

წიგნების დახმარებით გადაიმეორებთ ისტორიის სრულ სასკოლო კურსს და მოემზადებით ეროვნული გამოცდებისთვის.

20%-იანი ფასდაკლება ისტორიისა და ქართული ენის შემსწავლელ დამხმარე ლიტერატურაზე

წიგნების დახმარებით გადაიმეორებთ ისტორიის სრულ სასკოლო კურსს და მოემზადებით ქართულის გამოცდისათვის.

20%-იანი ფასდაკლება ქართული ენის შემსწავლელ დამხმარე ლიტერატურაზე

წიგნების დახმარებით სიღრმისეულად შეისწავლით „ვეფხისტყაოსანს“, ქართული აგიოგრაფიული პროზის ნაწარმოებებსა და ივარჯიშებთ წერაში.