დავით ჩივაძე

დავით ჩივაძე

ავტორი

ქართველი

"დიოგენეს" XI კლასის ისტორიისა და საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოების თანაავტორი.