ბესიკ ლორთქიფანიძე

ბესიკ ლორთქიფანიძე

ავტორი

ქართველი

ბესიკ ლორთქიფანიძე არის აკადემიური დოქტორი ისტორიაში. არქეოლოგი, "საქართველოს ეროვნული მუზეუმის" შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი. იგი არის გ. რამიშვილის სახელობის ქ. თბილისის N20 საჯარო სკოლის მენტორი მასწავლებელი და ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ლექტორი. ისტორიის სასკოლო დამხმარე-მეთოდური სახელმძღვანელოებისა და 50-მდე სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი.