ნათია ფირცხალავა

ნათია ფირცხალავა

ავტორი

ქართველი

 "ევროპული სკოლის" ისტორიის მასწავლებელი, ისტორიის მასწავლებელთა ტრენერი. ისტორიის მასწავლებელთა საქართველოს ასოციაციის წევრი. საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამის მაწავლებელი. ევროკლიოს წევრი. 
მასწავლებელთა გზამკვლევის ავტორი. "დიოგენეს" VII, VIII, IX კლასების ისტორიის სახელმძღვანელოს ავტორი.