თეა გოგოლიშვილი

თეა გოგოლიშვილი

ავტორი

ქართველი

"დიოგენეს" XI კლასის ისტორიის სახელმძღვანელოს თანაავტორი.