მაია ღამბაშიძე

მაია ღამბაშიძე

ავტორი

ქართველი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასირიოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი. კითხულობს ლექციებს ძველი ახლო აღმოსავლეთის ენების, ისტორიის, სამართლისა და დიპლომატიის შესახებ. არის „ასირიოლოგთა, ბიბილეისტთა და კავკასიოლოგთა საზოგადოების“ თავმჯდომარე. ასევე გახლავთ გამომცემლობა „აკადემიური წიგნის“ acad.ge დამფუძნებელი. არის არაერთი სამეცნიერო თუ პოპულარული წიგნის ავტორი და რედაქტორი. ასევე, არის „დიოგენეს“ X კლასის ისტორიის და საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოების ავტორი.