ოთარ ჯანელიძე

ოთარ ჯანელიძე

ავტორი

ქართველი

"დიოგენეს" XI კლასის საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოს თანაავტორი.