აკაკი სადუნიშვილი

აკაკი სადუნიშვილი

ავტორი

ქართველი

პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრი, ისტორიის პედაგოგი თბილისის მე-6 საჯარო სკოლაში, ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ექსპერტი. „დიოგენეს“ X კლასის ისტორიის და საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოების ავტორი.