ომიკო ეჯიბია

ომიკო ეჯიბია

ავტორი

ქართველი

ისტორიის დოქტორი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, „ნიუტონის თავისუფალ სკოლის“ უფროსი მასწავლებელი. ქართულ და ინგლისურენოვანი სტატიების ავტორი შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიის, არაბულენოვანი ავტორების ცნობებისა და ისტორიული გეოგრაფიის მიმართულებით.