ეკატერინე ფუტკარაძე

ეკატერინე ფუტკარაძე

ავტორი

ქართველი

„თანამედროვე განათლების აკადემიის“ მათემატიკის მასწავლებელი, ეკონომიკის მაგისტრი.

"დიოგენეს" VII კლასის მოქალაქეობის სახელმძღვანელოს თანაავტორი.