მაია ბოჭორიშვილი

მაია ბოჭორიშვილი

ავტორი

ქართველი

პროექტ „ახალი სკოლის მოდელის“ კურიკულუმის განვითარებისა და დანერგვის ექსპერტი, ფილოლოგი. "დიოგენეს" ფიზიკის VII კლასის სახელმძღვანელოს თანაავტორი.