მაია ბაქრაძე

მაია ბაქრაძე

ავტორი

ქართველი

„თანამედროვე განათლების აკადემიის“ სასწავლო პროცესის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი, „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის“ ტრენერ- კონსულტანტი, განათლების ფსიქოლოგიის სპეციალისტი.

"დიოგენეს" VII კლასის მოქალაქეობის სახელმძღვანელოს თანაავტორი.