მარიამ მკალავიშვილი

მარიამ მკალავიშვილი

ავტორი

ქართველი

„საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებულთა პროფესიული განვითარების ცენტრის“ აღმასრულებელი დირექტორი, იურისტი.

"დიოგენეს" VII კლასის მოქალაქეობის სახელმძღვანელოს თანაავტორი.