დიანა ლეჟავა

დიანა ლეჟავა

ავტორი

ქართველი

 „სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის“ ადმინისტრაციული დირექტორი, უმაღლესი განათლების მკვლევარი.

"დიოგენეს" VII კლასის მოქალაქეობის სახელმძღვანელოს თანაავტორი.