მარიამ მიქაძე

მარიამ მიქაძე

ავტორი

ქართველი

„თანამედროვე განათლების აკადემიის“ ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი.

"დიოგენეს" VII კლასის მოქალაქეობის სახელმძღვანელოს თანაავტორი.