ახალი
საქართველოს ისტორია XI, რვეული

საქართველოს ისტორია XI, რვეული

თქვენ წინაშეა საქართველოს ისტორიის XI კლასის გრიფირებული სახელმძღვანელოს მოსწავლის რვეული.