ახალი
საქართველოს ისტორია XI, II ნაწილი

საქართველოს ისტორია XI, II ნაწილი

თქვენ წინაშეა საქართველოს ისტორიის XI კლასის გრიფირებული სახელმძღვანელოს მოსწავლის წიგნის მეორე ნაწილი.