ახალი
საქართველოს ისტორია XI, I ნაწილი

საქართველოს ისტორია XI, I ნაწილი

თქვენ წინაშეა საქართველოს ისტორიის XI კლასის გრიფირებული სახელმძღვანელოს მოსწავლის წიგნის პირველი ნაწილი.