საქართველოს ისტორია X - მოსწავლის რვეული, II ნაწილი

საქართველოს ისტორია X - მოსწავლის რვეული, II ნაწილი

თქვენ წინაშეა საქართველოს ისტორიის გრიფირებული სახელმძღვანელოს მოსწავლის რვეულის მეორე ნაწილი.