როგორ ვწეროთ უკეთესად - უფროსკლასელებისა და აბიტურიენტებისათვის

როგორ ვწეროთ უკეთესად - უფროსკლასელებისა და აბიტურიენტებისათვის

კონსულტანტი: მზექალა შანიძე.

„როგორ ვწეროთ უკეთესად“ პრაქტიკული სავარჯიშოების კრებულია. მისი მიზანია, XI კლასის სტანდარტით გათვალისწინებული ენობრივი საკითხების აქცენტირებით დაეხმაროს მოსწავლეს წერითი მეტყველების სრულყოფაში.
მრავალფეროვანი სავარჯიშოები პუნქტუაციის, ფრაზეოლოგიზმების, სინონიმიის და სხვადასხვანაირი ენობრივი კონსტრუქციების უკეთ დაუფლებას შეუწყობს ხელს. კრებული შეიცავს წერით მეტყველებაში ოფიციალური და საქმიანი სტილის გამოყენების ნიმუშებს და თვითშემოწმების ტექსტებსაც.
 

წიგნის დეტალები

სათაური

როგორ ვწეროთ უკეთესად - უფროსკლასელებისა და აბიტურიენტებისათვის

ავტორ(ებ)ი

ISBN

97899411100781

ფორმატი

19.5 x 27.5 სმ.

გვერდების რაოდ.

52 გვერდი

ყდა

რბილი ყდა

კატეგორია

ქართული

წონა

0,128 კგ