როგორ ვწეროთ უკეთესად - VII კლასელთათვის

როგორ ვწეროთ უკეთესად - VII კლასელთათვის

სავარჯიშოების კრებული VII კლასელთათვის. წიგნში წარმოდგენილი მასალა:

  • ორთოგრაფია;
  • პუნქტუაცია;
  • ლექსიკა;
  • ფრაზეოლოგია;
  • სტილი;
  • წერითი დავალებები;
  • ტესტები თვითშემოწმებისათვის.