მანანა წერეთელი

მანანა წერეთელი

ავტორი

ქართველი

მანანა წერეთელი (1960) - ფილოლოგი, საბავშვო მწერალი. წლების განმავლობაში თანამშრომლობდა სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთის რედაქციებთან, გამოქვეყნებული აქვს პუბლიცისტური, მხატვრული და შემეცნებითი წერილები პერიოდულ პრესაში. 

გამოცემული აქვს საბავშვო-შემეცნებითი და მხატვრული წიგნები. მისი საბავშვო ზღაპრები და მოთხრობები იბეჭდებოდა ჟურნალში „დილა“ და ინტერნეტ-ჟურნალში „თანამედროვე საბავშვო ლიტერატურა".