ქართული ენის გრამატიკა, მორფოლოგია - სასკოლო კურსი

ქართული ენის გრამატიკა, მორფოლოგია - სასკოლო კურსი

ქართული ენის გრამატიკის სასკოლო კურსი  დამხმარე სახელმძღვანელოა იმ მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებისათვის, რომლებსაც სურთ, კარგად იცოდნენ მშობლიური ენის გრამატიკა.

ბოლო წლებში საქართველოს სკოლებში ქართული ენის გრამატიკისა და ლიტერატურის ინტეგრირებულმა სწავლებამ განაპირობა ის, რომ მოსწავლეებმა საფუძლიანად არ იციან გრამატიკა, რაც სერიოზულ დაბრკოლებებს უქმნის მშობლიურ ენაზე წერითი და ზეპირი მეტყველების სრულყოფას, ასევე ართულებს უცხო ენის შესწავლას. ამ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად შეიქმნა დამხმარე სახელმძღვანელო, რომელიც ორი წიგნისგან - მორფოლოგიისა და სინტაქსისაგან შედგება.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლების, მოსწავლეების, აბიტურიენტებისა და ქართული ენის შესწავლით დაინტერესებული პირებისათვის. იგი დახმარებას გაუწევს ყველას, ვისაც სურს, იცოდეს ქართული ენის გრამატიკა, წეროს და იმეტყველოს სწორი ქართულით.

სრულად