ისტორია X - მოსწავლის რვეული, I ნაწილი

ისტორია X - მოსწავლის რვეული, I ნაწილი

თქვენ წინაშეა მსოფლიოს ისტორიის გრიფირებული სახელმძღვანელოს მოსწავლის რვეულის პირველი ნაწილი.