ისტორია X - მოსწავლის წიგნი, I ნაწილი

ისტორია X - მოსწავლის წიგნი, I ნაწილი

თქვენ წინაშეა მსოფლიოს ისტორიის გრიფირებული სახელმძღვანელოს მოსწავლის წიგნის პირველი ნაწილი.