ჯუანშერ წიქარიშვილი

ჯუანშერ წიქარიშვილი

ავტორი

ქართველი

ფილოლოგი, უფროსი მასწავლებელი. ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროს მონაწილეობდა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებსა და სამეცნიერო ექსპედიციებში, მათ შორის საზღვარგარეთ. არის „დიოგენეს“ გამოცემული ქართული ლიტერატურის VII, VIII, X  კლასების სახელმძღვანელოების ავტორი. მუშაობს სწავლა-სწავლების ინოვაციურ სტრატეგიებზე.