ეკა დონაძე

ეკა დონაძე

ავტორი

ქართველი

ეკა დონაძე არის თსუ-ის ფილოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრი. თბილისის 71- ე  და 173-ე საჯარო სკოლების ქართული ენისა და ლიტერატურის  მასწავლებელი. აქვს ტრენერობისა და მენტორობის გამოცდილება, ფლობს წამყვანის სტატუსს და არის მენტორობის კანდიდატი. იგი „დიოგენეს“ X კლასის „ქართული ენისა და ლიტერატურის“ სახელმძღვანელოს ავტორია.