ისტორიის მოკლე კურსი აბიტურიენტებისთვის

ისტორიის მოკლე კურსი აბიტურიენტებისთვის

წიგნის ავტორები კარგად არიან ცნობილი, როგორც გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოებით, ისე დამხმარე ლიტერატურით, რომლებიც უკვე მრავალი წელია, განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს არა მარტო ისტორიით დაინტერესებულ მოსწავლე-აბიტურიენტთა, არამედ მასწავლებელთა შორისაც.

წიგნი სრულად მოიცავს ეროვნული გამოცდის პროგრამულ საკითხებს საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორიიდან. ფაქტობრივად იგი აერთიანებს XI-XII კლასების ისტორიის ყველა სახელმძღვანელოს.

თემები მოწოდებულია მოსწავლისათვის გასაგები მარტივი ენით, საინტერესოდ, მოკლედ და ამომწურავად, საკვანძო საკითხებზე ყურადღების გამახვილებით.

ეს წიგნი ფასდაუდებელ დახმარებას გაუწევს აბიტურიენტებს ისტორიის ეროვნული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებაში.

სრულად