მოქალაქეობა X - მოსწავლის წიგნი, I ნაწილი

მოქალაქეობა X - მოსწავლის წიგნი, I ნაწილი

თქვენ წინაშეა მოქალაქეობის გრიფირებული სახელმძღვანელოს მოსწავლის წიგნის პირველი ნაწილი.