ირინა ჯვარშეიშვილი

ირინა ჯვარშეიშვილი

ავტორი

ქართველი

"დიოგენეს" XI კლასის მოქალაქეობის გრიფირებული სახელმძღვანელოს თანავტორი.