ქრისტინე ღონღაძე

ქრისტინე ღონღაძე

ავტორი

ქართველი

ქრისტინე ღონღაძე (1992) - პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი და მაგისტრი საჯარო ადმინისტრირების მიმართულებით. ამჟამად ასწავლის თბილისის 167-ე საჯარო სკოლაში მოქალაქეობასა და სამოქალაქო განათლებას. 

აქვს როგორც ფორმალური, აგრეთვე არაფორმალური მუშაობის გამოცდილება მოსწავლეებთან. არის სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის ცენტრალური ოფისის თანამშრომელი, კერძოდ - პროგრამის ოფიცერი. 

იგი არის „დიოგენეს“ XI კლასის მოქალაქობის სახელმძღვანელოსა და მე-10 კლასის სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოს თანაავტორი.