სოფიო ბაჩილავა

სოფიო ბაჩილავა

ავტორი

ქართველი

სოფიო ბაჩილავა (1989) სოციალური მუშაობის მაგისტრია. ამჟამად არის სკოლა "ოპიზას" სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი. 2020 წელს მოიპოვა სამოქალაქო განათლების თბილისის საუკეთესო მასწავლებლის სტატუსი და საქართველოს საუკეთესო მასწავლებელთა ათეულშიც შევიდა. არის პროექტის "ტელესკოლა" მასწავლებელი, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის თბილისის რეგიონული საბჭოს წევრი. 2013-2017 წლებში იყო სასკოლო სამოქალაქო განათლების კლუბების კოორდინატორი. იგი არის მე-8 და მე-9 კლასების „მოქალაქეობის“ სახელმძღვანელოების ავტორი.