ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები VI, მოსწავლის წიგნი

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები VI, მოსწავლის წიგნი

სახელმძღვანელო შეესაბამება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საგნობრივ სტანდარტს, მორგებულია საათობრივ ბადეს და უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის სწორად დაგეგმვას.

სახელმძღვანელოში განხილულია: 
•    კომპიუტერის შექმნის ისტორია, ტიპები და მუშაობის პრინციპები; 
•     ოპერაციული სისტემა Windows 10; 
•    Microsoft Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint); 
•    გრაფიკული რედაქტორი; 
•    ინტერნეტი და მისი გამოყენება; 
•    ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების უსაფრთხოება; 
•     ინფორმაციის სანდოობა და ა.შ.