ნინო ჯამასპიშვილი

ნინო ჯამასპიშვილი

ავტორი

ქართველი

ნინო ჯამასპიშვილი (1979) - დაამთავრა თსუ-ის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი; სპეციალობა - მათემატიკა, ინფორმატიკა (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა). სხვადასხვა დროს მუშაობდა თსუ აკად. ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო–კვლევით ინსტიტუტში , თსუ-ში ლაბორანტად, ინჟნერ-პროგრამისტად, მათემატიკისა და დაპროგრამების მასწავლებლად და ლექტორად. 2006 წლიდან მუშაობს ბრიტანულ-ქართულ აკადემიაში მათემატიკის მასწავლებელად და მათემატიკის კათედრის ხელმძღვანელად. საერთაშორის სასწავლო ცენტრში მუშაობდა კომპიუტერული პროგრამების მასწავლებელ-ტრენერად. იყო განათლების სამინისტროს განათლების ხარისხის განვითრების ეროვნული ცენტრის შეფასების სამსახურის მათემატიკის ჯკუფის კოორდინატორი. როგორც მათემატიკის ექსპერტი, იგი ჩართული იყო USAID/G-PriEd საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტში. 
არის „დიოგენეს“ V და VI კლასების ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სახელმძღვანელოების თანაავტორი.