გეოგრაფია X - მოსწავლის რვეული, II ნაწილი

გეოგრაფია X - მოსწავლის რვეული, II ნაწილი

თქვენ წინაშეა გეოგრაფიის გრიფირებული სახელმძღვანელოს მოსწავლის რვეულის მეორე ნაწილი.