ელენე ჯანჯღავა

ელენე ჯანჯღავა

ავტორი

ქართველი

ელენე ჯანჯღავა (1987) - დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკური გეოგრაფიის, გარემოს დაცვისა და ნიადაგმცოდნეობის ფაკულტეტი. არის განათლების მაგისტრი. 2008 წლიდან გეორაფიის მასწავლებლად მუშაობს სხვადასხვა სკოლებში - „წმინდა გიორგის სკოლა“, „ბრიტანულ-ქართულ აკადემია“ და „ნიუტონის თავისუფალი სკოლა“. არის „ნიუტონის თავისუფალი სკოლის“ უფროსი მასწავლებელი. იგი არის „დიოგენეს“ X კლასის გეოგრაფიის სახელმძღვანელოს თანაავტორი.