ელენე კურდღელია

ელენე კურდღელია

ავტორი

ქართველი

ელენე კურდღელია (1994) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი გეოგრაფიის და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიეთობის (PR) მაგისტრია. 2021 წლიდან არის სოციალური მეცნიერებების დოქტორანტი. 2019 წლიდან ასწავლის ,,ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში“ გეოგრაფიას. იგი არის „დიოგენეს“ X კლასის გეოგრაფიის სახელმძღვანელოს თანაავტორი.