გეოგრაფია X - მოსწავლის წიგნი, II ნაწილი

გეოგრაფია X - მოსწავლის წიგნი, II ნაწილი

თქვენ წინაშეა გეოგრაფიის გრიფირებული სახელმძღვანელოს მოსწავლის წიგნის მეორე ნაწილი.