გეოგრაფია X - მოსწავლის რვეული, I ნაწილი

გეოგრაფია X - მოსწავლის რვეული, I ნაწილი

თქვენ წინაშეა გეოგრაფიის გრიფირებული სახელმძღვანელოს მოსწავლის რვეულის პირველი ნაწილი.