სახელმძღვანელოები

მოქალაქეობა, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

მოქალაქეობა, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: სოფიო ბაჩილავა, დავით ლოსაბერიძე, ქრისტინე ღონღაძე, ირინა ჯვარშეიშვილი. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

მოქალაქეობა, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

მოქალაქეობა, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

ავტორები: სოფიო ბაჩილავა, დავით ლოსაბერიძე, ქრისტინე ღონღაძე, ირინა ჯვარშეიშვილი. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

გეოგრაფია, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

გეოგრაფია, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ზურაბ ჯიშკარიანი, ნათია ჭკადუა. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

გეოგრაფია, XI კლასი, მოსწავლის რვეული

გეოგრაფია, XI კლასი, მოსწავლის რვეული

ავტორები: ზურაბ ჯიშკარიანი, ირმა კუჭავა, ელენე კურდღელია, ელენე ჯანჯღავა. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

გეოგრაფია, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

გეოგრაფია, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

ავტორები: ზურაბ ჯიშკარიანი, ირმა კუჭავა, ელენე კურდღელია, ელენე ჯანჯღავა. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

ფიზიკა, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ფიზიკა, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ქეთევან ტატიშვილი, ქეთევან სადრაძე, ნინო აბესაძე, გიორგი ჭანტურია. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

ფიზიკა, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

ფიზიკა, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

ავტორი: ქეთევან ტატიშვილი. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

ქართული ენა და ლიტერატურა, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ქართული ენა და ლიტერატურა, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ლია თუშური, ნინო შარაშენიძე, ეკა დონაძე, ჯუანშერ წიქარიშვილი, რუსუდან გორგაძე, ირმა გურასპაშვილი, გაბრიელ თაგაური, მანანა გორგასლიძე, ნინო ბერაძე. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

ქართული ენა და ლიტერატურა, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

ქართული ენა და ლიტერატურა, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

ავტორები: ლია თუშური, ნინო შარაშენიძე, ეკა დონაძე, ჯუანშერ წიქარიშვილი. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.