სახელმძღვანელოები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, II კლასი, მოსწავლის რვეული

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, II კლასი, მოსწავლის რვეული

ავტორები: ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი, ნინო მიქაბერიძე და ნინო ბერიშვილი.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, I კლასი, მოსწავლის რვეული

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, I კლასი, მოსწავლის რვეული

ავტორები: ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი, ნინო მიქაბერიძე და ნინო ბერიშვილი.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, II კლასი, მასწავლებლის წიგნი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, II კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი, ნინო მიქაბერიძე და ნინო ბერიშვილი. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, II კლასი, მოსწავლის წიგნი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, II კლასი, მოსწავლის წიგნი

ავტორები: ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი, ნინო მიქაბერიძე და ნინო ბერიშვილი. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, I კლასი, მასწავლებლის წიგნი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, I კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი, ნინო მიქაბერიძე და ნინო ბერიშვილი. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, I კლასი, მოსწავლის წიგნი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, I კლასი, მოსწავლის წიგნი

ავტორები: ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი, ნინო მიქაბერიძე და ნინო ბერიშვილი. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

ისტორია, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ისტორია, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: აკაკი სადუნიშვილი, დავით ჩივაძე, ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის რვეული

ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის რვეული

ავტორები: აკაკი სადუნიშვილი, დავით ჩივაძე, ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

ავტორები: ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე, ნათია ფირცხალავა, თეა გოგოლიშვილი, ომიკო ეჯიბია, ნოდარ ჩხაიძე, აკაკი სადუნიშვილი, დავით ჩივაძე. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

საქართველოს ისტორია, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

საქართველოს ისტორია, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ბესიკ ლორთქიფანიძე, დავით ჩივაძე, აკაკი სადუნიშვილი. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

საქართველოს ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის რვეული

საქართველოს ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის რვეული

ავტორები: ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე, დავით ჩივაძე, აკაკი სადუნიშვილი. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

საქართველოს ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

საქართველოს ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

ავტორები: ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე, ნიკოლოზ მურღულია, ოთარ ჯანელიძე, აკაკი სადუნიშვილი, დავით ჩივაძე. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.