ნინო ბერიშვილი

ნინო ბერიშვილი

ავტორი

ქართველი

"დიოგენეს" სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების I და II კლასის გრიფირებული სახელმძღვანელოების თანაავტორი.