ნანა კუნჭულია

ნანა კუნჭულია

ავტორი

ქართველი

ნანა კუნჭულია (1961) - ხელოვნებისმცოდნე. 1990-2006 წლებში იყო თსუ-ის რელიგიათმცოდნეობისა და ეთიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი. სხვადასხვა წლებში მუშაობდა  ხელოვნების პედაგოგად და ტრენერად. 2010 წლიდან დღემდე მუშაობს ი. გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებლის ხელოვნების პედაგოგად და არის უფროსი მასწავლებელი. არის სხვადასხვა პუბლიკაციების ავტორი და თანაავტორი. არის „დიოგენეს“ I-იდან IX კლასის ჩათვლით არსებული სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმძღვანელოების თანაავტორი.