ჩარლზ ბუკოვსკი

ჩარლზ ბუკოვსკი

ავტორი

უცხოელი

ჩარლზ ბუკოვსკი (16 აგვისტო, 1920 – 9 მარტი, 1994) გასული საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი ამერიკელი მწერალია - მრავალი რომანის, მოთხრობის, ლექსისა და ესეს ავტორი. ახალგაზრდულ ასაკში განცდილი ლიტერატურული მარცხი და ხანგრძლივი ცხოვრებისეული იმედგაცრუება საფუძვლად დაედო მის გვიანდელ ნაწარმოებებს, რომლებშიც მწერალი საკუთარ გამოცდილებას ჰენრი ჩინასკის სახელით გადმოსცემს. ბუკოვსკის ნაწარმოებების ნახევარზე მეტი მისი სიკვდილის შემდეგ გამოქვეყნდა.