შოთა რუსთაველი

შოთა რუსთაველი

ავტორი

ქართველი

XII საუკუნის ქართველი პოეტი. მისი ნამდვილი სახელი და გვარი უცნობია. არსებობს ვარაუდი, რომ რუსთაველი წარმოშობით მესხეთიდან იყო. ჩვენამდე მოღწეულია მისი ერთადერთი პოემა "ვეფხისტყაოსანი", რომელიც ქართული და ასევე, მსოფლიო ლიტერატურის მარგალიტია.