ზურაბ ბერია

ზურაბ ბერია

ავტორი

ქართველი

ზურაბ ბერია (1962) ფიზიკის დოქტორია. დაამთავრა თსუ-ის ფიზიკის ფაკულტეტი. ამჟამად გახლავთ შატილის სკოლის ფიზიკის პედაგოგი, საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი და.მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ფიზიკის ექსპერტ-კონსულტანტი. არის „დიოგენეს“ ფიზიკის დამხმარე სახელმძღვანელოებისა და ამოცანათა კრებულების თანაავტორი.