ქეთევან ტატიშვილი

ქეთევან ტატიშვილი

ავტორი

ქართველი

ქეთევან ტატიშვილი  - ფიზიკოსი, "ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლის" ფიზიკის მასწავლებელი. რამდენიმე ტრენინგ მოდულის თანაავტორი. ბუნების, ბუნებისმეტყველებისა და ფიზიკის გრიფირებული სახელმძღვანელოების, საატესტატო გამოცდებისთვის განკუთვნილი დამხმარე სახელმძღვანელოების ავტორი.