ხათუნა მაისაშვილი

ხათუნა მაისაშვილი

მთარგმნელი

ქართველი

ხათუნა მაისაშვილი (1966) - ჟურნალისტი, მთარგმნელი, პედაგოგი. აკადემიური დოქტორი მასობრივ კომუნიკაციებში, თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი (სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტი, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება).
თარგმნის როგორც სამეცნიერო, ისე მხატვრულ ლიტერატურას. გარდა თარგმანისა, იგი მუშაობს თარგმნილი ტექსტის რედაქტორად.