ნინო შეყილაძე

ნინო შეყილაძე

მთარგმნელი

ქართველი

ნინო შეყილაძე (1982) - 2007 წელს დაამთავრა ი. ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთარგმნელობითი ფაკულტეტი. მაგისტრატურაზე სწავლა გააგრძელა ბრიუსელის ერასმუსის უნივერსიტეტსა (Erasmushogeschool) და ბრიუსელის თავისუფალ უნივერსიტეტში (VUB), სადაც სწავლობდა წერით, თანმიმდევრულ და სინქრონულ თარგმნას, ასევე ევროპისმცოდნეობასა და კონფლიქტოლოგიას. 2012 წლიდან თარგმნის მხატვრული ლიტერატურის. თარგმნილი აქვს ოცდახუთზე მეტი მხატვრული ნაწარმოები.